Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Συστήματα Υπολογιστών - Τόμος Ι

Ι.Κ. Κάβουρας

7η Έκδοση, Αθήνα 2007, Εκδόσεις Κλειδάριθμος


Προγράμματα

Μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα των παραδειγμάτων του βιβλίου σε ένα αρχείο zip. Για να εκτελέσετε τα προγράμματα του βιβλίου σε συμβολική γλώσσα των υπολογιστών MIPS32 μπορείτε να κατεβάσετε τον συμβολομεταφραστή / προσομοιωτή SPIM. Για να εκτελέσετε τα προγράμματα του βιβλίου σε συμβολική γλώσσα των υπολογιστών Intel 80x86 μπορείτε να κατεβάσετε τον συμβολομεταφραστή MASM (στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε MASM).

Παροράματα

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες διορθώσεις για την τρέχουσα έκδοση του βιβλίου. Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να προσθέσουμε την αντίστοιχη διόρθωση σε αυτή τη σελίδα.


Εικόνες

Αν θέλετε να φτιάξετε τις δικές σας διαφάνειες, μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις εικόνες του βιβλίου σε ένα αρχείο zip. Οι εικόνες είναι σε μορφή PNG (Portable Network Graphics).

Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

George Xylomenos: Home Page