Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Λειτουργικά Συστήματα

Συστήματα Υπολογιστών - Τόμος ΙΙ

Ι.Κ. Κάβουρας

7η Έκδοση, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος


Προγράμματα

Μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα των παραδειγμάτων του βιβλίου σε ένα αρχείο zip. Η σελίδα του προσομοιωτή λειτουργικού συστήματος βρίσκεται εδώ.

Παροράματα

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες διορθώσεις για την τρέχουσα έκδοση του βιβλίου. Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να προσθέσουμε την αντίστοιχη διόρθωση σε αυτή τη σελίδα.


Διαφάνειες

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συνδέσεις προς διαφάνειες που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης του βιβλίου.

Αρχείο
Εισαγωγή
Διεργασίες
Επικοινωνία διεργασιών
Αδιέξοδα
Δομή λειτουργικού συστήματος
Πυρήνας
Διαχείριση εισόδου - εξόδου
Διαχείριση μνήμης (υλισμικό)
Διαχείριση μνήμης (λογισμικό)
Χρονοπρογραμματισμός διεργασιών
Διαχείριση συστήματος αρχείων
Μηχανισμοί προστασίας, χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Εικόνες

Αν θέλετε να φτιάξετε τις δικές σας διαφάνειες, μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις εικόνες του βιβλίου σε ένα αρχείο zip. Οι εικόνες είναι σε μορφή PNG (Portable Network Graphics).

Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

George Xylomenos: Home Page