Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Κατανεμημένα Συστήματα με Java

Συστήματα Υπολογιστών - Τόμος ΙΙΙ

Ι.Κ. Κάβουρας, Ι.Ζ. Μήλης, Γ.Β. Ξυλωμένος, Α.Α. Ρουκουνάκη

3η Έκδοση, Αθήνα 2011, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Για την 2η έκδοση, δείτε εδώ.


Παροράματα

Τα γνωστά σφάλματα του βιβλίου είναι:

Τα σφάλματα έχουν διορθωθεί στις διαφάνειες και στις εικόνες που διατίθενται στη σελίδα αυτή.

Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να προσθέσουμε την αντίστοιχη διόρθωση σε αυτή τη σελίδα.


Προγράμματα

Μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα των παραδειγμάτων του βιβλίου σε ένα αρχείο zip. Τα προγράμματα έχουν δοκιμαστεί με τη βασική έκδοση της Java 2 (J2SE), χρησιμοποιώντας την Εργαλειοθήκη Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) J2SE SDK 1.7.

Διαφάνειες

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συνδέσεις προς διαφάνειες που καλύπτουν όλη την ύλη του βιβλίου. Η μορφοποίηση των διαφανειών έχει εν μέρει χρηματοδοτηθεί από το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Οι διαφάνειες διατίθενται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα (BY-NC-ND) Διεθνής, Έκδοση 4.0.

ΚεφάλαιοPower PointAdobe Acrobat
01.Εισαγωγή PPTX PDF
02.Διάταξη συμβάντων και καθολικές καταστάσεις PPTX PDF
03.Καθολικά κατηγορήματα PPTX PDF
04.Αμοιβαίος αποκλεισμός PPTX PDF
05.Εκλογή αρχηγού PPTX PDF
06.Ανοχή βλαβών PPTX PDF
07.Ατομικές συναλλαγές PPTX PDF
08.Μηχανισμοί επικοινωνίας PPTX PDF
09.Ταυτοχρονισμός και νήματα PPTX PDF
10.Θέματα ασφάλειας PPTX PDF
11.Κατανομή φόρτου PPTX PDF
12.Κατανεμημένα συστήματα ονομασίας PPTX PDF
13.Κατανεμημένοι πίνακες κατακερματισμού PPTX PDF
14.Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης PPTX PDF
15.Κατανεμημένος καταμερισμός αρχείων PPTX PDF
16.Κατανεμημένα συστήματα αντικειμένων PPTX PDF
17.Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό PPTX PDF
18.Υπηρεσίες ιστού PPTX PDF

Εικόνες

Αν θέλετε να φτιάξετε τις δικές σας διαφάνειες, μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις εικόνες του βιβλίου σε ένα αρχείο zip. Οι εικόνες είναι σε μορφή EMF (Enhanced Windows Metafile).

Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

George Xylomenos: Home Page